Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Anabilim Dalımız Doç. Dr. Ayşegül Başak TEKER’in göreve başlaması ile 2013 yılında kurulmuştur. Akademik kadroya 2014 yılında Doç. Dr. Ayşe Feyda Nursal ve 2015 yılında Dr. Öğr. Ü. Fadime MUTLU İÇDUYGU dahil olmuştur. Doç Dr. Ayşe Feyda NURSAL 2017 yılında anabilim dalımızdan ayrılmıştır. Tıbbi Genetik AD hali hazırda iki öğretim üyesi ile eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Anabilim Dalımızın rutin laboratuvar ve poliklinik hizmetleri verebilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları
Doç. Dr. Ayşe Feyda NURSAL (2014 - 2017)
Doç. Dr. Ayşegül Başak TEKER (2017 – 2020)
Dr. Öğr. Ü. Fadime MUTLU İÇDUYGU (2020 – halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Doç. Dr. Ayşegül Başak TEKER
Dr. Öğr. Ü. Fadime MUTLU İÇDUYGU
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Tıbbi Genetik AD Tıp Fakültesi Dönem II ve Dönem III ders kurullarındaki Tıbbi Genetik derslerini planlamakta ve yürütmektedir. Bununla birlikte farklı fakülte ve birimlerde de uzmanlık alanımızla ilgili dersler yürütülmüştür. Anabilim dalımız öğretim üyeleri araştırma faaliyetlerinin yanı sıra Tıp Fakültesi‘ndeki farklı dönemlerin eğitim koordinatörlüğü ve yardımcılığı gibi idari görevler de üstlenmiştir.
Anabilim dalımızın amaçları arasında,
  • Eğitim öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirerek, güncel Tıbbi Genetik bilgilerle donatılmış hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmak,
  • Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla rutin poliklinik ve laboratuvar hizmetlerinin verilmesini sağlamak ve bölge halkının bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak yer almaktadır.
 
Anabilim Dalının Çalışma Konuları:
Kanser genetiği
Kardiyovasküler hastalıkların genetiği
Metabolik ve otoimmün hastalıkların genetiği
 
Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
1. NAHS In İzole Bovine Sığır Retinal Arteri Üzerine Gevşetici Etkisinde Hücre İçi Kalsiyum Düzeyini Değiştiren ve Kalsiyum Duyarlılaşması Sağlayan Mekanizmalarının ve Retinal Arterde H2S Sentezleyen Enzim Düzeylerinin İncelenmesi, -Tübitak 1001, Yürütücü:TAKIR SELÇUK,Araştırmacı:UYDEŞ DOĞAN BİRSEL SÖNMEZ,Araştırmacı:TEKER AYŞEGÜL BAŞAK,Araştırmacı:YAPAR KÜRŞAD, , 15/09/2015 - 26/09/2017 (ULUSAL)
2. Prostat kenser hücre hatlarından paklitaksele (taxol) dirençli prostat kanseri hücre hatlarının oluşturulması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ŞAMLI HALE,Yürütücü:MUTLU İÇDUYGU FADİME,Araştırmacı:ÖZGÖZ ASUMAN,Araştırmacı:HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, , 14/03/2016 - 26/12/2017 (ULUSAL)
3. Türk toplumunda KATP kanalı gen polimorfizmleri ile diyabetik retinopati arasındaki ilişki, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: EBRU ALP, Araştırmacı:SİBEL DOĞUİZİ, Araştırmacı:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:MURAT ATABEY ÖZER, Araştırmacı:MEHMET ALİ ŞEKEROĞLU, , 16/11/2016 - 01/12/2020 (ULUSAL)
4. AKUT KORONER SENDROMLU BİREYLERDE İNTERFERON GAMMA GEN VARYANTLARININ İNCELENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TEKER AYŞEGÜL BAŞAK,Araştırmacı:Teker Erhan, , 07/02/2014 - 09/11/2017 (ULUSAL)
5. Paklitaksele karşı dirençli hale getirilmiş ve dirençli olmayan prostat kanseri hücrelerinde kök hücre özellikleri ile ilişkili genlerin ekspresyon düzeylerinin araştırılması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:EGEMEN AKGÜN, , 12/04/2018 - 12/04/2020 (ULUSAL)
6. Bir Türk Popülasyonunda Esansiyel Hipertansiyon ve SLC6A2 Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: FADİME MUTLU İÇDUYGU, Yürütücü:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:AHMET KARAGÖZ, Araştırmacı:MEHMET ALKANAT, Araştırmacı:AYŞEGÜL ÇEBİ, , 12/04/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
7. Tiroid kanseri hastalarının formalinle fikse edilmiş parafine gömülü (FFPE) doku örneklerinde uzun kodlamayan RNA ekspresyon düzeylerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:EBRU ALP, Araştırmacı:ASUMAN ÖZGÖZ, Araştırmacı:DEMET ŞENGÜL, , 10/04/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
8.  Diyabetik retinopati ile kemokin ve kemokin-reseptör genlerindeki polimorfizmlerin ilişkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:EGEMEN AKGÜN, Yürütücü:EBRU ALP, Araştırmacı:FADİME MUTLU İÇDUYGU, , 10/04/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
9. Psoriasis ve IL-17A(rs10484879) ve IL-1 RA-VNTR varyantları arasındaki ilişkinin araştırılması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:AKŞAN BURAK,Araştırmacı:TEKER AYŞEGÜL BAŞAK, , 20/07/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
10. Psoriasis ve IL-2 (?330AC)(rs:2069762) ,IFN-? 874 A/T varyasyonları arasındaki bağlantının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:YÜZÜAK HAKAN,Araştırmacı:TEKER AYŞEGÜL BAŞAK, , 30/03/2020 (Devam Ediyor)
11. Romatizmal kalp kapak hastalığın’da IL17A (rs2275913), IL17F (rs763780),IL-23R (rs10889677) gen varyantlarının birlikte ve ayrı ayrı hastalık oluşumuna etkilerinin araştırılması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TEKER AYŞEGÜL BAŞAK, , 01/04/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
12. HAGLROS Uzun Kodlamayan RNA (lncRNA) Ekspresyonunun Tiroid Kanseri Hastalarında ve Tiroid Kanseri Hücre Hatlarında araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:DEMET ŞENGÜL, Araştırmacı:ASUMAN ÖZGÖZ, Yürütücü:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:KUYAŞ HEKİMLER ÖZTÜRK, , 01/04/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
13. FoxM1 spesifik inhibitörü Thiostrepton'un Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin Malign ve Malign Olmayan Hücrelerde İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ZEKERİYA DÜZGÜN, Araştırmacı:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Yürütücü:FUNDA DEMİRTAŞ KORKMAZ, , 21/07/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
14. "Sedef hastalarında miR-146a ve miR-155 varyantlarının araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:IŞIL DENİZ OĞUZ, Araştırmacı:EGEMEN AKGÜN, , 01/04/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
15. Türk Popülasyonunda Psoriasis ile TINCR ve H19 lncRNA Varyantları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: 17. 2 EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:BURAK AKŞAN, , 01/04/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Ödüller
Doç. Dr. Ayşegül Başak TEKER
1. ÜROONKOLOJİ ARAŞTIRMA 2. LİK ÖDÜLÜ, Üroonkoloji Derneği, 2015
2. POSTER SUNUMU 2. LÜK ÖDÜLÜ, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, 2009
3. POSTER SUNUMU 1. LİK ÖDÜLÜ, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, 2009
4. POSTER SUNUMU 3. LÜK ÖDÜLÜ, Türk Nöroloji Derneği, 2008