Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı  2017 yılında kuruldu.  Haziran 2017- Eylül 2021 yılları arasında Prof. Dr A. İlhan Özdemir Hastanesi’nde sağlık hizmeti vermiş olup Eylül 2021 tarihinden itibaren yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmetine devam edilmektedir. Eğitim basamağında Dönem-III, Dönem-IV ve Seçmeli Staj olarak Dönem-VI öğrencilerine eğitim verilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları
Dr. Öğretim Üyesi Selda Günaydın (2017-Halen)

Öğretim Üyeleri Unvan
Dr. Öğretim Üyesi Selda Günaydın                  Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi Hayriye Bektaş Aksoy         Özgeçmiş
               
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda iki Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Göğüs Hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik eğitimin mezuniyet öncesi tıp fakültesi öğrencilerine verilmesi ve mezuniyet sonrası her biri çok kıymetli hekimlerimizin göğüs hastalıklarına hakim olarak çalışabilmesi hedeflenmektedir.
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet öncesinde Dönem-III, Dönem-IV öğrencilerine ve seçmeli staj olarak Dönem-IV öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Teorik eğitimde göğüs hastalıkları ile ilgili güncel bilgiler aktarılmakta, pratik eğitimlerde ise hasta başı ve laboratuvarda eğitim verilmektedir.

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
ASYOD ( Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği )
TTD ( Türk Toraks Derneği )
TÜSAD ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği )