Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 13.12.2018 yılında Dr. Öğretim Üyesi Arzu AYRALER tarafından kurulmuştur. TUKMOS tarafından verilen yetki ile 11 tam zamanlı Aile Hekimliği Uzmanlık (AHU) öğrencisi ve sahada Aile Hekimliği yapmakta iken Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Üniversitemizden uzmanlık eğitimi almakta olan 8 yarı zamanlı (SAHU)  Tıpta Uzmanlık öğrencisi olmak üzere 19 Araştırma Görevlisi eğitim almaktadır.

Anabilim Dalı Başkanları
13.12.2018 itibaren Dr. Öğretim Üyesi Arzu AYRALER
2019-01.07.2021 yılı Prof. Dr. Hülya AKAN
01.07.2021 yılı Dr. Öğretim Üyesi Arzu AYRALER

Öğretim Üyeleri
Dr. Öğretim Üyesi Arzu AYRALER     Özgeçmiş

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Aile Hekimliği Anabilim Dalı olarak temel amaçlarımız birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde; ırk, cinsiyet, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve iyileştirmeye  yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş  Aile Hekimi uzmanları yetiştirmektir. Toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmeleri için aile hekimlerine yol gösterecek tıbbi araştırmalar yapmak, diğer kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimliğine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunmaktır.

  • Tıp fakültesi  3 ve 6. sınıf öğrencilerine klinik ve uygulamalı dersler vererek birinci basamak sağlık hizmet sunumu yaklaşımını kazandırmak,
  • Aile Hekimliği birinci basamak uyum eğitimlerini tamamlamış nitelikli iyi hekimler yetiştirilmesine katkı sağlamak,
  • Öğrencilerin, tıp fakültesinden aile hekimliğine  hazır bir şekilde mezun olmalarını  sağlamak.
  • Birinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak olan üst düzeyde bilgi birikimine sahip aile hekimliği uzmanları yetiştirmek.
  • Yaptığımız  bilimsel faaliyetlerle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak. Kanıta dayalı ve kaliteli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak.
  • Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasında sürekli tıp eğitimi etkinlikleri ile  sahadaki aile hekimlerin gelişimine katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

2020 yılı Mart ayından beri süregelen Covid-19 salgını ile mücadelede  Aile hekimliği kliniği olarak Hastanemizde Covid servis sorumluluğu, Covid yoğun bakım nöbetleri, Covid-19 Aşı polikliniği , Covid-19  poliklinik hizmetleri ve Post Covid Takip Merkezimiz ile her alanda Covid -19 ile mücadele etmekteyiz.

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet sonrası 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı programımız TUKMOS çekirdek müfredata uygun olarak hazırlanmıştır ve fakültemizin web sayfasında yayımlanmıştır. 11 AHU Ve 8 SAHU olmak üzere 19 asistanımız ile Çarşamba günleri düzenli olarak yapılan mezuniyet sonrası eğitim programımız 4 koridordan oluşmaktadır.
1.koridor Akut hastalık yönetimi, 2.koridor Kronik hastalıklar takibi, 3. Koridor Bilimsel çalışmalar ve istatistik, 4. Koridor Koruyucu sağlık hizmetleri sunumu ile asistan eğitim programımız multidisipliner ve eksiksiz olarak yürütülmektedir. Eğitim programımız içinde istatistik kursu planlanmıştır. Tıp Fakültemiz Dönem 3 öğrencilerimize temel eğitim ve Dönem 6 intörn öğrencilerimize saha rotasyonlu uygulamalı eğitimlerimiz devam etmektedir.

Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
Her hafta Çarşamba günü Eğitim toplantısı düzenlenmektedir.

Ödüller
8.Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresinde en iyi poster ödülü aldık.


Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD)
Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG) (Tüm asistanların katılımı zorunludur.)
WONCA (Dünya Aile Hekimliği Birliği )
Wasco da Gama Moviment ( Genç Aile Hekimleri Araştırmacıları Topluluğu)