Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKSÜMER
yasar.kucuksumer@giresun.edu.tr
0454 310 16 90
Özgeçmiş 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Murat Atabey ÖZER
murat.ozer@giresun.edu.tr
0454 310 16 90
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZEN
serkan.ozen@giresun.edu.tr
0454 310 16 90
Özgeçmiş
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri
 

           Araş.Gör. Dr. Funda YILMAZ        
@giresun.edu.tr
0454 310 16 90

 

         Araş.Gör. Dr. Ali KANIK
               @giresun.edu.tr
                0454 310 16 90
Araş.Gör. Dr. Uğur BAYRAM
               @giresun.edu.tr
                0454 310 16 90