Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKSÜMER
yasar.kucuksumer@giresun.edu.tr
0454 310 16 90
Özgeçmiş 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Murat Atabey ÖZER
murat.ozer@giresun.edu.tr
0454 310 16 90
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZEN
serkan.ozen@giresun.edu.tr
0454 310 16 90
Özgeçmiş
 
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri
              

           Araş.Gör. Dr. Funda YILMAZ        
@giresun.edu.tr
0454 310 16 90

 

              Araş.Gör. Dr. Ali YILMAZ
               @giresun.edu.tr
                0454 310 16 90