Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. İlker İlhanlı tarafından kurulmuştur. 2014 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Canan Çelik ile birlikte, kliniğimiz eğitim kliniği kriterlerini sağlamış ve 2016 yılından itibaren Anabilim Dalı’mızda uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren afiliasyon (ortak kullanım) protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi” nde geniş bir kadro ile Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Kliniği olarak sağlık hizmeti yanında, Tıp Fakültesi öğrencilerine lisans eğitimi ve tıpta uzmanlık öğrencilerine uzmanlık eğitimi programları verilmektedir. Eylül 2021 itibari ile Anabilim Dalı Başkanlığı görevi Dr. Öğr. Üyesi Fazıl KULAKLI tarafından yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları
Doç. Dr. İlker İLHANLI (2011-2014)
Prof. Dr. Canan ÇELİK (2014-2021)
Dr. Öğr. Üyesi Fazıl KULAKLI (2021-Halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Dr. Öğr. Üyesi Fazıl KULAKLI                                       Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi İlker Fatih SARI                                     Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Nurçe ÇİLESİZOĞLU YAVUZ                Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin KASAP                                         Özgeçmiş
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Romatizmal hastalıklarda ilaç tedavileri, özellikle kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrıların tedavisi, ağrı tedavisinde ısı, ışık, elektromanyetik dalga ve elektrik akımlar gibi fiziksel ajanların kullanılması, sakatlık ve engelli olma durumları da dâhil olmak üzere fonksiyon kaybına yol açan hastalıklarda, fonksiyon kaybının azaltılması veya ortadan kaldırılması, hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve özürlülüğü ile beraber yaşayabilmesinin öğretilmesi, anabilim dalımızın görevleri arasındadır.
GRÜ Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 20 yataklı kliniğimizde, 4 öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi doktor, 8 Fizyoterapist, 1 ergoterapist, 1 konuşma terapisti, 3 Fizyoterapi Teknikeri, 1 iş-uğraşı teknikeri, 1 sorumlu hemşire, 1 rehabilitasyon hemşiresi ve 6 Hemşire görev yapmaktadır. Üç ayrı poliklinikte hastalar muayene ve tedavi edilmekte, invazif FTR polikiliniğinde tüm girişimsel FTR uygulamaları (eklem enjeksiyonları, tetik nokta enjeksiyonları, faset eklem enjeksiyonları, sinir blokları, Botulinum Toksin enjeksiyonları, ozon enjeksiyonları vb.) USG eşliğinde yapılabilmekte, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizde yüzeysel ve derin ısıtıcılar, elektroterapi, lazer terapi, manyetik alan terapisi ve vakum terapisi, ESWT, hippoterapi gibi son teknoloji cihazlar ile fizik tedavinin ilgi alanına giren tüm hastalıklarda teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. İlave olarak Kasım 2021 itibari ile Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Anabilim dalımız bünyesinde Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi kurulmuştur.