Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Fizyoloji, physis (doğa, yaşam) ve logos (bilim) kelimelerinden türetilmiş olup “yaşam bilimi” anlamında; canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Tarih boyunca birçok araştırma yöntemine ihtiyaç duymuş ve bu yöntemleri geliştirerek biyokimya, biyofizik, farmakoloji gibi yeni bilimlerin doğmasını sağlamıştır. Fizyolojinin esas özelliği, incelediği sistemlerin durağan değil dinamik olmasıdır. Temel tıp bilimlerinden olan Fizyoloji, insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin; görevlerini, bu görevleri yerine getirme mekanizmalarını, buradaki neden-sonuç bağlantılarını, ayrıca bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 2012 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Dinamik bir akademik kadroya sahip olan Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi’nde lisans düzeyinde 1. ve 2. sınıf ders kurullarının Fizyoloji teorik ve pratik ders içeriklerini planlamakta ve derslerini yürütmektedir. Bunun yanında, farklı fakülte ve birimlerde de uzmanlık alanımızla ilgili dersler verilmektedir. Anabilim dalımızın öğretim üyeleri eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, birçok idari görevi de eşzamanlı olarak yürütmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları:
Doç. Dr. Gülay HACIOĞLU (2012-halen)
 
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Gülay HACIOĞLU                Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALKANAT     Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜZÜAK          Özgeçmiş
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Anabilim dalı olarak hedefimiz, hem eğitim-öğretim faaliyetlerini hem de akademik ve idari görevleri en iyi şekilde yürütmenin yanında, insan sağlığı adına önemli katkılar sağlayacak bilimsel çalışmalar yaparak dünya akademik literatüründe yer almaktır.?

Anabilim Dalının Çalışma Konuları:
Deneysel hayvan modelleri
Elektrofizyoloji
Nörofizyoloji 
Davranış fizyolojisi
Stres ve apoptotik mekanizmalar
Nörodejeneratif hastalıklar

Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
1) Projenin Adı: Deneysel Parkinson hastalığında hidrojen sülfitin nöronları koruyucu mekanizmasının incelenmesi (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
Tarihi: 2021-devam ediyor
2) Projenin Adı: Kısıtlanma stresine maruz kalan sıçanlarda d-limonen'in nöroprotektif etkinliğinin incelenmesi (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
Tarihi: 2021-devam ediyor
3) Projenin Adı: Parkinson hastalığında hidrojen sülfitin nöroprotektif etkilerinin değerlendirilmesi: BDNF-TrkB yolağının rolü (TÜBİTAK tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
Tarihi: 2020-2021
4) Projenin Adı: Sıçanlarda indometazin ile indüklenmiş gastrik ülser modelinde d-limonen'in gastroprotektif etkinliğinin incelenmesi (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
Tarihi: 2019-2021
5) Projenin Adı: BDNF eksikliğinin ve endoplazmik retikulum stresinin GABAerjik sistem üzerine etkileri (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
Tarihi: 2018-2019
6) Projenin Adı: Endoplazmik retikulum stresinin neden olduğu hepatik steatozisde BDNF'nin rolü (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
Tarihi: 2017-2018
7) Projenin Adı: Böbrekte endoplazmik retikulum stresi ve BDNF'nin rolü (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
Tarihi: 2016-2018
8) Projenin Adı: Azaltılmış beyin kaynaklı nörotrofik faktörün (BDNF), fare karaciğer ve böbrek dokusuna apoptotik etkileri (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
Tarihi: 2015-2016