Ana Bilim Dalı Hakkında

 • Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik/Deontoloji Anabilim Dalı, Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından kurulmuştur. Üniversitemiz Tıp Fakültesi, geçmiş ve mevcut Tıp Fakültesi Dekanlık Binalarının yanısıra, Nisan 2009-Temmuz 2013 tarihleri arasında, “Nizamiye Yerleşkesi Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi”nde; Temmuz 2013-Ocak 2017 tarihleri arasında, Gazipaşa Yerleşkesi, Debboy Mevkiinde Giresun Üniversitesi adına kiralanan bir Tıp Merkezi lokasyonunda, “Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Hizmet Binası”nda; Ocak 2017-Kasım 2020 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan affiliasyon protokolü çerçevesinde yürürlüğe giren, “Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi”nde ve Kasım 2020 yılından bugüne “Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi” yeni bina ve lokasyonunda; varlığını; kuruluşundan bugüne, akademik ve bilimsel çerçevede, son derece özverili bir şekilde, sürdüregelmiştir. Bu çerçevede, Temel Tıp Bilimleri içerisinde, tıp tarihi, eğitimi, deontolojisi ve geleceği adına çok önemli bir yerde duran Anabilim Dalımızın dersleri; 2014 yılından itibaren, Anabilim Dalımızın tek Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Anabilim Dalı Başkanlığı Vekaletini yürüten ve Fakültemizin Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Endokrin Cerrahisi Biriminin de Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından özveri temelli olarak verilmektedir. Bu bağlamda; Anabilim Dalımızın, çağdaş ve güncel vizyon ve misyon planlamaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olabilmesi, gelecek hedefleri içerisinde yer almaktadır.
 
 • Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL 2014-Halen
 
 • Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL
 
 • Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Etik
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Tıp Tarihi
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Deontoloji
 
 • Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet Öncesi Eğitim kapsamında; Tıp Fakültesi Dönem I için Tıp Tarihi ve Etik/Deontoloji teorik eğitimlerinin tümü, kuruluşundan bugüne, Anabilim Dalımız tarafından verilmektedir.
 
 • Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
 1. Uluslararası Projeler
  1. Avrupa Birliği Projesi: Leonardo Da Vinci Mobility Programme, EU European Union Project, Prof. Ilker Sengul, MD, Belgium, 2008.
 2. Ulusal Projeler 
  1. BAP Projesi: Ratlarda deneysel olarak oluşturulan iskemi-reperfüzyon modelinde urtica dioicanın tedavi üzerine etkileri, SAĞ-BAP-A-160317-81, Prof. Dr. İlker Şengül, 2016.
 • Ödüller
  1. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, TÜBİTAK UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Program Ödülü (Başvuru No: 208715, Yayın Teşvik Değerlendirme Komisyonu, ULAKBİM, TÜBİTAK, 24 Ağustos 2009, Ankara).
  2. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Akademik Personel Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik ve Başarı Ödülü (Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından, Akademik Personel Teşvik ve Başarı Ödül Töreni, 4. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Yeni Konferans Salonu, Güre Yerleşkesi, 17 Mart 2010, Giresun).
  3. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Akademik Personel Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik ve Başarı Ödülü (Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından, Akademik Personel Teşvik ve Başarı Ödül Töreni, 5. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Rektörlük Konferans Salonu, Güre Yerleşkesi, 17 Mart 2011, Giresun).
  4. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Akademik Personel Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik ve Başarı Ödülü (Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından, Akademik Personel Teşvik ve Başarı Ödül Töreni, 6. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Güre Yerleşkesi sosyal Tesisler Konferans Salonu, Güre Yerleşkesi, 17 Mart 2012, Giresun).
  5. Prof Ilker Sengul, MD, Certificate of Excellence in Reviewing 2017-Cert/36078 (awarded in recognition of an outstanding contribution to the quality of the journal, International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports, Prof. M. Basumondal, Chief Managing Editor, August 18, 2017. Certificate No: SDI/HQ/PR/Cert/36078/Ilk)
  6. Prof Ilker Sengul, MD, Certificate of Excellence in Reviewing 2018-Cert/37009 (awarded in recognition of an outstanding contribution to the quality of the journal, International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports, Prof. M. Basumondal, Chief Managing Editor, August 18, 2017. Certificate No: SDI/HQ/PR/Cert/37009/Ilk)
  7. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü  (1. Karadeniz Cerrahi Günleri, Ekim 2018: Tiroid Hastalıkları; Güncel Tanı, Tedavi ve İzlem, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı & Karadeniz Cerrrahi Derneği, Ramada Otel, Giresun, SS10, 27 Ekim 2018).
 
 • Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
  1. Prof Ilker Sengul, MD, Editor-in-Chief, Asian Journal of Research and Reports in Endocrinology, 2018-present
  2. Prof Ilker Sengul, MD, Editor, Sanamed, 2020-present
  3. Prof Ilker Sengul, MD, Editorial Board, Global Journal of Surgery, 2015-present
  4. Prof Ilker Sengul, MD, Editorial Board, American Journal of Clinical Medicine Research, 2015-present
  5. Prof Ilker Sengul, MD, Editorial Board, Annals of Clinical Case Reports-General Surgery and Sub Specialties Case Reports, 2016-present
  6. Prof Ilker Sengul, MD, Editorial Board, American Journals of Medical Case Reports, 2021-present
  7. Prof Ilker Sengul, MD, Advisory Board, Open Access Publishing London (Head & Neck Oncology and Hard Tissue, included), 2013-present
  8. Prof Ilker Sengul, MD, Advisory Board, Türkiye Klinikleri Dergisi, 2015-present
 1. Prof Ilker Sengul, MD, Ordinary Member, European Thyroid Association (ETA), 2010-present
 2. Prof Ilker Sengul, MD, Full Member, European Society of Endocrine Surgeons (ESES), 2013-present
 3. Prof Ilker Sengul, MD, Corresponding Member, European-Asian Society of Breast Disease-Euroasian Mastology (EURAMA), 2013-present
 4. Prof Ilker Sengul, MD, Corresponding Member, British Association of Endocrine&tThyroid Surgeons (BAETS), 2014-present
 5. Prof Ilker Sengul, MD, Active Member, European Society of Surgical Research (ESSR), 2014-present
 6. Prof Ilker Sengul, MD, Corresponding Member, European Association of Endoscopic Surgery (EAES), 2014-present
 7. Prof Ilker Sengul, MD, Active Member, The International Neural Monitoring Study Group (INMSG), 2014-present