Koordinatörler Kurulu

 KOORDİNATÖRLER KURULU

BAŞ KOORDİNATÖR

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ALANYA TOSUN

Dönem I Koordinatörü
Doç. Dr. Züleyha ERİŞGİN
Dönem I Koordinatör Yardımcıları
Araş. Gör. Dr. Funda DEMİRTAŞ KORKMAZ
Dönem II Koordinatörü
Doç. Dr. Şahin DİREKEL
Dönem II Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Nevnihal AKBAYTÜRK
Dönem III Koordinatörü
Doç. Dr. Ebru ALP
Dönem III Koordinatör Yardımcıları
 Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya DÜZGÜN
Dönem IV Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Selda GÜNAYDIN
Dönem IV Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye BEKTAŞ AKSOY
Dönem V Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İlker Fatih SARI
Dönem V Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi KULAKLI
Dönem VI Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmet Miraç ÇAKIR
Dönem VI Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Abdussamed VURAL