Ana Bilim Dalı Hakkında

Ana Bilim Dalı Tarihçesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalı 2017 yılında kuruldu. Haziran 2017 - Eylül 2021 yılları arasında Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık hizmeti vermiş olup, Eylül 2021 tarihinden itibaren Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde sağlık hizmetine devam edilmektedir. Eğitim basamağında Dönem-III, Dönem-V ve seçmeli staj olarak Dönem-VI öğrencilerine eğitim verilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Arslan (2017-2018)
Prof. Dr. Güliz Özgen Hergül (2018-Halen)

Öğretim Üyeleri ve Ünvanları
Prof. Dr. Güliz Özgen Hergül
Dr. Öğr. Üyesi İlker Özdemir

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda iki Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik eğitimin mezuniyet öncesi tıp fakültesi öğrencilerine verilmesi ve mezuniyet sonrası her biri çok kıymetli hekimlerimizin ruhsal durum bozukluklarına hakim olarak çalışabilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaya tanı koyma, tedavi etme ve gerektiğinde bir psikiyatri uzmanına yönlendirme bilgi ve becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Klinik Uygulamalarımız
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniğimiz Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde hizmet sunmaktadır. Kliniğimizde ruh sağlığı poliklinik hizmetleri, acil ve yataklı servis konsültasyon hizmetleri ve sağlık kurulu hizmetleri verilmektedir.

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet öncesinde Dönem-III öğrencilerine teorik eğitim, Dönem-V ve seçmeli staj olarak Dönem-VI öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Teorik eğitimlerde psikiyatrik belirti ve bulgular, ruhsal bozukluklarda tanı ve tedaviler ile ilgili güncel bilgiler aktarılmaktadır. Pratik eğitimlerde ise hasta başında anamnez alma, ruhsal durum muayenesi, ruhsal bozukluklarda tanı, ayırıcı tanı ve tedavilere yönelik eğitimler verilmektedir.
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD)