Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 2008 yılında kurulmuştur. Bir öğretim üyesi ile faaliyetlerine başlayan Anabilim Dalı’mız ilk başta yalnızca poliklinik hizmeti vermekte iken bugün 1 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi ile tıp fakültesi lisans eğitimi ve asistan eğitiminin bir parçası olan ve tüm kardiyolojik işlemlerin yapılabildiği bir birim olma özelliğindedir. 
 
Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Bengi Başer
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
Prof. Dr. Feza Kaan KULAN
Prof. Dr. Ahmet KARAGÖZ

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet KARAGÖZ                   Özgeçmiş
Doç. Dr. Zeki Yüksel GÜNAYDIN          Özgeçmiş
Doç. Dr. Turgay IŞIK                              Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üye. Aslı VURAL                      Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üye. Devrim KURT                   Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üye. Ertan AYDIN                     Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üye. Emre YILMAZ                   Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üye. Sencer ÇAMÇI                 Özgeçmiş

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Anabilim Dalı’mız Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmektedir. Kliniğimiz bünyesinde koroner anjiografi laboratuvarı, 14 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 18 yataklı servis, 6 yataklı günübirlik yatış ünitesi, ekokardiyografi laboratuvarı, holter ve efor testi ünitesi bulunmaktadır. Kliniğimizde koroner anjiografi, balon ve stent işlemleri, periferik damar girişimleri, kalp pili, ICD (kalp içi defibrilatör cihazı), CRT-D (kalp yetmezliğinde kullanılan destek cihazı) implantasyonu, aritmi hastalarında uygulanan elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemleri gibi birçok güncel tedavi yaklaşımı başarı ile gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz uzun dönem hedefleri arasında Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki kalp hastalarının hastanemizde tedavi edilerek sağlık turizmine katkıda bulunmak ve yurtdışındaki meslektaşlarımıza güncel kardiyolojik tedavi yöntemleri konusunda eğitim vermek bulunmaktadır.      
   
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak Dönem 3 de Solunum ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları Komitesinde öğrencilerimize teorik dersleri vermekteyiz. Dönem 4’de kardiyoloji stajı yine kliniğimizde verilmektedir. Ayrıca dönem 6 ‘da öğrencilerimiz için kardiyoloji stajı bulunmaktadır. Kliniğimizde ayrıca sonrası eğitim de verilmektedir. Kardiyoloji ihtisasını gerçekleştiren araştırma görevlisi sayımız dörttür. Kliniğimizde her hafta Salı ve Perşembe günleri eğitim seminerleri ve vaka toplantıları gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalı olarak hedefimiz lisans öğrencilerimizi iyi birer hekim olarak, araştırma görevlilerimiz de iyi birer kardiyoloji uzmanı olarak yetiştirip mezun etmektir.

Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
Anabilim Dalımız ev sahipliğinde 16 Haziran 20219 tarihinde çevre illerdeki akademisyenlerin ve hekim arkadaşlarımızın katılımı ile vaka toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
Tamamlanmış Olan Bilimsel Araştırma Projeleri
Prof. Dr. Ahmet KARAGÖZ
Viscum Album (Ökse Otu) Bitkisinin Nitrik Oksit Mekanizması Üzerinden Kalp Yetmezliğinde Kardiyak Fonksiyonlar Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Araştırılması (SAĞ-BAP-A-250414-71)-Yürütücü (2016)
Does the dutasteride have any cardioprotective effect in elderly men? (SAGˆ-BAP-A-250414-68)-Yardımcı araştırmacı (2017)
Erektil Disfonksiyon Şiddeti İle Aortic Stiffness İlişkisi (SAĞ-BAP-A-200515-30)-Yardımcı Araştırmacı (2018)
Doksorubisin ile kalp yetmezliği oluşturulmuş ratlarda fındık yağının proflaktik etkisinin incelenmesi (SAĞ-BAP-A-160317-73) – Yardımcı Araştırmacı (2019)
Abdominal aort anevrizması ile kan salusin beta du¨zeyi arasındaki ilişki- (SAĞ-BAP-A-150219-47)-Yürütücü (2021)
Dr. Öğr. Üyesi Devrim KURT
Kardiyovasküler risk düzeyi ile kan salusin alfa düzeyi arasındaki ilişki (SAĞ-BAP-A-150219-46)-Yürütücü (2021)
Abdominal aort anevrizması ile kan salusin beta düzeyi arasındaki ilişki (SAĞ-BAP-A-150219-47)- Araştırmacı (2021)
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Anabilim Dalı’mızın tüm öğretim üyeleri Türk Kardiyoloji Derneği’nin ve Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin aktif birer üyesidir. Aynı zamanda öğretim üyelerimizin aşağıdaki ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlarda aktif üyelik ve görevleri bulunmaktadır.
Prof. Dr. Ahmet KARAGÖZ
Yönetim Kurulu Üyelikleri-Fellowship
Society of Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI)-(Fellow)
Kardiyovasküler Akademi Derneği-Girişimsel ve Periferik Damar Hastalıkları Çalışma Grubu
Üyelik-Membership
European Society of Cardiology (ESC)
Acute Cardiovascular Care Association (ACCA)
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR)
European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)
European Heart Rhythm Association (EHRA)
European Atherosclerosis Society (EAS)
Heart Failure Association (HFA)
Society of Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI)
Türk Kardiyoloji Derneği
Kardiyovasküler Akademi Derneği
Dr. Öğr. Üyesi Devrim KURT
Üyelik--Membership
European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)
European Heart Rhythm Association (EHRA)
European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)
Heart Failure Association (HFA)
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
Kardiyovasküler Akademi Derneği (KAD)