Fakülte Yönetim Kurulu

ÜYELER
DEKAN

Prof. Dr. Canan ÇELİK

Profesör Üyeler
Prof. Dr. Güven YILDIRIM Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKSÜMER Prof.Dr. Ahmet SALBACAK
Doçent Üyeler
Doç.Dr.Ural OĞUZ Doç.Dr. Ahmet KARAGÖZ
Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ
Fakülte Sekreteri-Raportör
Süsamettin YAVUZ