Ankara'da "Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı" Yapıldı

15 Ocak 2018 Pazartesi

Ülkemizde intörnlük eğitiminin çok yönlü olarak ele alınması amacıyla, 10 Ocak 2018 tarihinde Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında "Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştaya Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Canan ÇELİK, Dönem VI Koordinatörümüz Yrd. Doç. Dr. Emine AYHAN ve intörn temsilcimiz Abdullah KIZIL katıldılar. Toplantıda intörnlük eğitimi, intörnlerin gözünden eğitim sorunları, idari ve fiziki şartlar, intörnlük eğitiminde kalite standartları ve iyi uygulama örnekleri, toplum sağlığı ve toplum yönelimli hekimlik bloğu ve çalıştay ön değerlendirme anket sonuçları tartışıldı. 

Hızlı Erişim