Fakültemizin İlk Tıpta Uzmanlık Tez Değerlendirme Sınavı Yapıldı

05 Şubat 2020 Çarşamba

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültemizde ilk defa yapılan Tıpta Uzmanlık Tez Değerlendirme Sınavı 29.01.2020 tarihinde Dekanlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalımız Araştırma Görevlisi Dr. Adem TÜRKÖZ  “Lateral epikondiliti olan hastalarda lazer, PRP, splintleme ve ESWT tedavilerinin etkinliğinin kortikosteroid enjeksiyonu ile karşılaştırılması” başlıklı tezini,  Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Canan Çelik,  Dr. Öğr. Üyesi İlker Fatih Sarı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Akyol’dan oluşan jüri üyelerine başarıyla sunmuş ve tezi, jüri üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantıya ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İlker İlhanlı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Kulaklı ve Dr. Öğr. Üyesi Nurçe Çilesizoğlu Yavuz da katılmışlardır.

Fakültemizin ilk tez değerlendirme sınavını başarı ile tamamlayan Araştırma Görevlimiz Dr. Adem TÜRKÖZ’e Tıpta Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı’nda başarılar dileriz

Hızlı Erişim