Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında, Tıpta Uzmanlık Alanında Tez Savunması Tamamlandı.

05 Temmuz 2022 Salı

01 Temmuz Cuma
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında, Tıpta Uzmanlık Alanında Cerrahi Tez Savunması Tamamlandı.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mert GÜNGÖR; Tıpta Uzmanlık Eğitiminin tamamlanmasında birinci basamak olan Tez Savunması için 01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 11.00’de Dekanlık Konferans Salonunda hazır bulunduğu; Başkanlığını Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanı Sayın Prof. Dr. İlker ŞENGÜL’ün yürüttüğü, Jüri Üyeliğinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali AKTEKİN ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Alper TARIM’ ın görev aldığı; tez danışmanlığını Prof. Dr. Ali AKTEKİN’in yaptığı uzmanlık tezi alanında, Dekan Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul KESİCİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Selahattin VURAL ve Giresun Tabip Odası Başkanı ve Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ’nin izlem ve teşrifleri ile gerçekleşen Tez Savunması Sınavında başarılı bulunmuştur.

 

Hızlı Erişim