Genel Cerrahi Anabilim Dalı Arş. Gör. Mert GÜNGÖR'ün Uzmanlık Sınavı Tamamlandı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba

22 Temmuz Cuma
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kapsamında, Tıpta Uzmanlık Alanında Uzmanlık Sınavı Tamamlandı.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mert GÜNGÖR; Mezuniyet Sonrası Eğitim Kapsamnda Tıpta Uzmanlık Eğitiminin tamamlanması için ikinci basamak olan Uzmanlık Sınavı için 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10.00’da Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde hazır bulunduğu; Jüri Başkanlığını Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kurucu Başkanı Sayın Prof. Dr. İlker ŞENGÜL’ün yürüttüğü, Jüri Üyeliğinde, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali AKTEKİN, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi  İsmail AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Selahattin VURAL ve Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elvan TEKİR YILMAZ’ın yer aldığı; Dekan Yardımcımız ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul KESİCİOĞLU’nun izlem ve teşrifleri ile gerçekleşen Uzmanlık Sınavında başarılı bulunmuştur.
 

Hızlı Erişim