Komisyon Çalışmaları: “Uzmanlık Tezi Değerlendirme ve Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı" ve "Tez Yazım Kılavuzu" Yönergesi Hazırlama Komisyonu

17 Şubat 2020 Pazartesi

Fakültemiz "Uzmanlık Tezi Değerlendirme ve Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı" ve "Tez Yazım Kılavuzu" yönergelerinin hazırlanması için oluşturulan, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Ural OĞUZ ve Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜNAYDIN ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Fatih SARI ve raportör olarak Fakültemiz öğrenci işlerinden Bilgisayar Teknisyeni Sezer DEMİR’den oluşan komisyon çalışmalarına başladı.

Hızlı Erişim