Laboratuvar Tanı Algoritmaları & Olgu Sunumları ile Yaşanan Sorunların Tartışılması Toplantısı Gerçekleştirildi

23 Mayıs 2018 Çarşamba

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) 2018 yılı Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim etkinlikleri çerçevesinde 18 Mayıs 2018 tarihinde Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü ev sahipliğinde “Laboratuvar Tanı Algoritmaları & Olgu Sunumları ile Yaşanan Sorunların Tartışılması ” konulu toplantı 65 'e yakın katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

     KLİMUD- Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu ve Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu işbirliği ile düzenlenen toplantıda laboratuvarlarda karşılaşılan belirlenmiş bakteriyel ve paraziter enfeksiyonların tanı algoritmaları ve raporlama kriterleri güncel bilgiler ışığında ele alınmış ve olgular üzerinden yaşanan sorunlar interaktif katılımla tartışılmıştır.

      Toplantı moderatörlüğünü KLİMUD yerel sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzunoğlu Karagöz başta olmak üzere Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. öğretim üyeleri üstlenmiştir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve Toksoplazmoz tanısı ve tedavisinin tartışıldığı toplantıda; Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu üyelerinden; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Zarakolu Köşker, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Cem Aktepe, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Ertabaklar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Dirim Erdoğan toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır.

Hızlı Erişim