Tıp Eğitiminin Akreditasyon Sürecinden Adımlar: Sayın Dekanımız Prof Dr Canan Çelik’i Bilgilendirme Toplantısı

24 Ocak 2020 Cuma

Son bir senedir büyük gayret ve emek ile yürütülen Tıp eğitimini yapılandırma ve akredite etme çalışmaları 19.11.2019 tarihinde Prof. Dr. Hülya Akan’ın vekaleten Tıp Eğitimi AD başkanı olarak atanması ve bölüme atanan gönüllü öğretim üyeleri ile yeni bir ivme kazandı. Eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı Doç. Dr. Ural Oğuz’un da aktif katımları ile hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayan AD, ilk çalışma olarak Fakültemiz mezuniyet öncesi tıp eğitimi ve tıp eğitimi akreditasyon kriterlerine uygunluğu analizi ve raporlamasını gerçekleştirdi. Bu analiz üzerinden altı aylık eylem planı oluşturan Tıp Eğitimi AD, 16.01.2020 tarihinde analiz raporlarını ve altı aylık çalışma planını Sayın Dekanımız Prof. Dr. Canan Çelik’in onay ve bilgilerine sundu.

Hızlı Erişim