Doçent Unvanı alan Öğretim Üyemiz

11 Şubat 2021 Perşembe

Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Züleyha  ERİŞGİN' e  Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik unvanı verilmiştir. Öğretim Üyemizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Hızlı Erişim