Eğitim Planlama Kurulunun (EPK) Görevlerine Dair Yönerge

21 Ekim 2022 Cuma

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca  Eğitim Planlama Kurulunun (EPK) Görevlerine Dair Yönerge Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlamnıştır.

Hızlı Erişim