Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimleri

10 Aralık 2020 Perşembe

Giresun  Üniversitesi  Tıp    Fakültesi  Eğiticilerin  Gelişimi  programı  çerçevesinde düzenlenecek olan eğitici eğitimlerinin "Ölçme ve Değerlendirmenin Temelleri: Bilgiyi Sınamak: Çoktan seçmeli sorular, Kapsamlı Eşleştirme soruları, Açık Uçlu sorular, Projeler ve Dereceli puanlama anahtarları" konulu eğitimi TEAD tarafından online olarak 17- 18 Aralık tarihlerinde yapılacaktır.  
Eğiticiler  Prof.  Dr.  Özlem  Tanrıöver,  Prof.  Dr.  Hülya  Akan  ve  Doç.  Dr.  Murat  Usta  olarak planlanmıştır. Eğitime ilk etapta akreditasyon  süreçleri  çerçevesinde  öz-değerlendirme  anketine  katılan  45  öğretim üyesinden çoktan seçmeli soru konusunda kendini yetersiz olarak tanımlayan ve 2 ve altı puan verilen  29  kişi,  Ölçme-değrlendirme  komisyonu  üyeleri,  TEAD  üyeleri  ve  koordinatörler kurulu üyeleri katılacaktır.

Hızlı Erişim