Anabilim Dalı Hakkında

Tanıtım ve Tarihçe

                                                Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

 

Aile Hekimliği anabilim dalı olarak temel amaçlarımız; Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere; çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde; ırk, cinsiyet, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve iyileştirmeye  yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş  Aile hekimi uzmanları yetiştirmektir. Toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmeleri için aile hekimlerine yol gösterecek tıbbi araştırmalar yapmak, diğer kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimliğine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunmaktır.

Tarihçe

Aile hekimliği Türkiye`de 1983 yılından beri bir uzmanlık dalı olarak mevcuttur. Üniversitelerde anabilim dalları 1993 yılında oluşturulmaya başlanmıştır .Türkiye`de aile hekimliği uzmanlık eğitimi 1985 yılında başlatılmıştır. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı kurulmasına  13.12.2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Misyonumuz

Tıp fakültesi  3 ve 6. sınıf öğrencilerine klinik ve uygulamalı dersler vererek birinci basamak sağlık hizmet sunumu yaklaşımını kazandırmak, Aile hekimliği birinci basamak uyum eğitimlerini tamamlamış nitelikli iyi hekimler yetiştirilmesine katkı sağlamak. Öğrencilerin, tıp fakültesinden aile hekimliğine  hazır bir şekilde mezun olmalarını  sağlamak. Birinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak olan üst düzeyde bilgi birikimine sahip aile hekimliği uzmanları yetiştirmek. Yaptığımız  bilimsel faaliyetlerle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak. Kanıta dayalı ve kaliteli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasında sürekli tıp eğitimi etkinlikleri ile  sahadaki aile hekimlerin gelişimine katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Eğitim ve öğrenim alanında uluslararası  düzeyde temsil eden , mezuniyet öncesi ve sonrası  marka değere ulaşmış anabilim dalı olmayı hedeflemekteyiz.

Değerler  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk Milletine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık, bilimsellik, evrensellik, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik, yaratıcılık, katılımcılık ve güvenilirlik.